Banca Transilvania, profit brut mai mare cu 23% in T1, 2014

Banca Transilvania a înregistrat în trimestrul I 2014 un profit brut de 123,5 milioane lei, mai mare cu 23% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2013, respectiv un profit net de 103,4 milioane lei. La sfârşitul primelor trei luni ale acestui an, activele băncii totalizează 32.924 milioane lei, soldul creditelor este cu 2,5% mai mare decât era la finalul anului 2013, iar totalul resurselor atrase de Banca Transilvania de la clienţi este cu 3% peste nivelul de la sfârşitul anului 2013 - creşterile sunt peste nivelul bugetat.

În primul trimestru din 2014 au fost acordate, atât companiilor, cât şi persoanelor fizice,  peste 22.700 de credite noi, în valoare totală de 2.315 milioane lei.

Ömer Tetik, Directorul General al Băncii Transilvania, afirmă: “Obiectivul major al băncii, pentru 2014, este creşterea veniturilor şi eficientizarea proceselor. Cifrele arată creşteri semnificative ale volumelor tranzacţiilor prin BT şi ale veniturilor operaţionale, care  cresc mai repede decât activele băncii. Clienţii noştri folosesc din ce în ce mai mult servicii bancare oferite de BT, devenim banca lor principală. Pe partea de creditare focusul nostru este creşterea responsabilă, unde segmentul persoane fizice şi firme mici, adică retailul, rămâne ţinta principală”.

Continuarea susţinerii economiei reale, dezvoltarea unor produse şi servicii noi - concentrarea pe creşterea activităţii în toate ariile de interes pentru bancă - a dus la creşterea veniturilor operaţionale ale Băncii Transilvania în primul trimestru din 2014. Acestea a ajuns la 425 milioane lei, cu 19% mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, când au fost de 357 milioane lei.
Marja netă a dobânzii a fost de 3,36%, în trimestrul I 2014. Rezultatul pozitiv din anul 2014 al Băncii Transilvania a fost sprijinit inclusiv de iniţiativele de eficientizare a activităţilor, respectiv de cele de control al costurilor, care au dus la o îmbunătăţire a raportului cost/venit cu aproape 300 puncte de bază fata de trimestrul I 2013, ajungând la 46,9% în trimestrul I 2014.

La 31.03.2014, soldul creditelor BT era de 19.641 milioane lei, iar resursele atrase de la clienţi au ajuns la 26.674 milioane lei, raportul credite – depozite fiind de 73,63%.

A crescut, de asemenea, numărul de clienţi activi ai băncii - persoane fizice şi companii - de la 1,76 milioane de clienţi, la 31.12.2013, la aproape 1,78 milioane, la 31.03.2014. Atenţia Băncii Transilvania a fost dedicată clienţilor retail şi  IMM, precum şi segmentelor specializate, cum sunt agricultura şi domeniul medical. În corelaţie cu creşterea bazei de clienţi activi, numărul de operaţiuni derulate prin conturi BT a crescut cu peste 14% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2013.

Banca Transilvania a păstrat în decursul ultimilor ani politica de creditare prudentă, punând accent pe dispersia riscurilor. Creditele neperformante, cu restanţe mai mari de 90 de zile, reprezintă 12,97% din totalul portofoliului de credite al Băncii Transilvania, la sfârşitul trimestrului I 2014, fiind sub media sistemului bancar din România. Gradul de acoperire a creditelor neperformante cu provizion aferent şi garanţii ipotecare reprezintă 123,4%, având un nivel relativ constant pe parcursul ultimilor doi ani.

În ceea ce priveşte cheltuielile nete cu provizioanele pentru active şi angajamente de creditare, acestea sunt de 102 milioane lei, Banca Transilvania aplicând şi în cursul trimestrului trecut aceeaşi politică de provizionare prudentă, adoptată încă de la începutul crizei financiare. Strategia are ca rezultat consolidarea stabilităţii financiare a băncii. Soldul total al provizioanelor este de 2.607 milioane lei, la data de 31 martie  2014, faţă de 2.493 milioane lei, la sfârşitul anului 2013.

Banca Transilvania a încheiat primul trimestrul din 2014 cu un portofoliu de 2,14 milioane carduri, generând tranzacţii cu 15% mai mari faţă de perioada similara a anului precedent. Cota de piaţă a băncii privind volumul tranzacţiilor a depăşit 17%. Trimestrul I 2014 a adus  creşteri consistente pentru Banca Transilvania, pe domeniul retail, fiind acordate credite în valoare de 379 mil.lei. În ceea ce priveşte companiile, în cursul trimestrului I al anului curent, banca a acordat aproximativ 5.800 de credite noi, cu o expunere medie pe client de 331 mii lei. Solvabilitatea băncii este de 13,49%, luând în considerare profitul cumulat al primului trimestru.