Paza la fondurile comunitare

Autoritatile responsabile cu gestionarea fondurilor UE vor lua masuri pentru recuperarea sumelor utilizate necorespunzator de catre beneficiari, având posibilitatea sa retina banii din platile urmatoare pe care sunt îndreptatite sa le primeasca debitorii, solutia extrema fiind executarea silita.

Creantele rezultate din nereguli ca urmare a utilizarii necorespunzatoare a fondurilor comunitare si a sumelor de cofinantare aferente reprezinta sume de recuperat la bugetul general al Comunitatii Europene sau la bugetele de cofinantare din care au provenit fondurile, potrivit unui proiect de hotarâre de guvern elaborat de Ministerul Economiei si Finantelor pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a ordonantei privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare.

Daca debitorul nu plateste în termenele stabilite, autoritatile responsabile cu gestionarea fondurilor comunitare vor stinge creanta prin deducerea din platile urmatoare. In cazul în care datoriile rezultate din nereguli nu sunt recuperate nici prin plata voluntara, nici prin deducere, autoritatile vor transmite titlurile executorii organismelor teritoriale subordonate Ministerului Economiei si Finantelor - Agentia Nationala de Administrare Fiscala sau entitatilor din cadrul autoritatilor administratiei publice centrale sau locale abilitate sa realizeze procedura de executare silita.

Mariana Dumitresu, revista ABC Agricol, partener SMARTfinancial.ro

SMART financial - www.SMARTfinancial.ro ©