Dividende BRD - Groupe Societe Generale pentru anul 2011 - plata incepe pe 22 iunie 2012
Vineri, 22 iunie 2012, BRD - Groupe Societe Generale începe plata dividendelor aferente anului 2011 către actionarii  înregistrati în registrul actionarilor BRD la data de 14 mai 2012.

Actionarii titulari de conturi curente deschise la BRD - Groupe Societe Generale vor primi dividendele în conturile curente respective.

Actionarii care au solicitat anterior plata în conturi deschise la alte bănci vor încasa dividendele în conturile indicate, conform optiunii acestora.

Actionarii care nu au indicat un cont pentru virarea dividendelor sunt asteptati, începând cu data de 22 iunie 2012, la orice unitate BRD pentru a solicita plata dividendelor prin virament sau în numerar.

Adunarea Generală a Actionarilor BRD - Groupe Societe Generale din data de 26 aprilie 2012 a stabilit un dividend brut de 0,16690 lei pe actiune.

Conform reglementărilor legale în vigoare, cotele de impozit pe dividende sunt de 16% pentru persoane fizice si juridice rezidente în România precum si pentru fonduri române deschise de investitii, 0% pentru fonduri de pensii facultative, respectiv pentru fondurile de pensii administrate privat din România si 0% pentru fondurile de pensii înfiintate în statele UE sau AELS. Pentru persoanele fizice si juridice nerezidente, cota de impozit aplicabilă este de 16%.

Pentru a beneficia de cote de impozit inferioare celei de 16%, prevăzute în conventiile bilaterale de evitare a dublei impuneri încheiate între România si tările de rezidentă a actionarilor nerezidenti în România, acestia trebuie să prezinte, până la data plătii dividendelor, certificatul de rezidentă fiscală emis în original de autoritatea fiscală din tara de rezidentă sau copia acestuia, însotită de originalul traducerii legalizate efectuată de un organ specializat din România.

BRD – Groupe Societe Generale este cea de-a doua bancă din România după totalul activelor si are cea de-a doua capitalizare bursieră la BVB. Banca are aproximativ 2,5 milioane clienti si operează o retea de peste 930 de unităti. BRD face parte din Grupul Societe Generale, unul dintre cele mai mari grupuri de servicii financiare din zona euro.