Care sunt avantajele unui audit energetic industrial?

Auditul energetic industrial constă într-o evaluare și o analiză cuprinzătoare a consumului actual de energie al unei clădiri. Rezultatele obținute în urma unui audit energetic oferă o perspectivă pentru proprietarii de clădiri și identifică, de asemenea, cele mai economice și eficiente posibilități de a utiliza energia, care sunt prezentate ca soluții în urma efectuării unui astfel de audit.  

În România, efectuarea unui audit energetic este un demers obligatoriu pentru companiile care sunt înregistrate ca operatori economici, cu excepția IMM-urilor, conform legii 121/2014.

Chiar dacă este un procedeu obligatoriu prin lege, un audit energetic oferă beneficii majore diverse precum: ajută la reducerea costurilor generate de consumul de energie, facilitează reducerea daunelor și poluării mediului înconjurător, crește siguranța aprovizionării cu energie, oferă rentabilitate prin optimizarea cheltuielilor generate de consumul de energie al clădirii, crește productivitatea prin optimizarea echipamentelor și proceselor.

Auditurile propriu-zise nu sunt responsabile de scăderea consumului de energie al unei clădiri. Efectuarea unui audit energetic se va concluziona cu propunerea unor strategii de economisire a energiei înaintate de către auditorul energetic, acestea fiind de fapt cele care trebuie aplicate pentru a vedea rezultatele dorite pe termen lung.
 
Astfel, după finalizarea auditului, auditorul va prezenta un raport care indică: o analiză a consumului de energie actual al clădirii, expunerea unor posibilități prin care clădirea analizată poate deveni mai eficientă din punct de vedere energetic, segmentele care trebuie îmbunătățite și costurile pe care le implică toate aceste schimbări.

Raportul primit după efectuarea unui audit energetic pentru clădirea analizată este în esența o explicație detaliată a stării actuale a eficienței energetice a acesteia, precum și un plan care explică unde și cum poate fi îmbunătățit acest lucru.

Acesta este unul dintre motivele pentru care auditurile energetice sunt atât de importante: înainte de a începe să faci modificări, vei avea nevoie să înțelegi exact ce aspecte trebuie schimbate / actualizate pentru a obține cele mai eficiente rezultate.

Auditul energetic analizează locurile cheie în care poți face aceste modificări, care vor economisi atât energie, cât și resurse financiare. Rapoartele de audit pot explica, de asemenea, analiza cost-beneficiu exactă pentru fiecare parte a activității.

În calitate de auditor energetic autorizat ANRE, Elsaco Esco dispune de experți calificați în sfera sistemului de certificare energetică, având o experiență vastă și abilități pentru a executa audituri energetice industriale, precum și pentru a proiecta măsurile de îmbunătățire care vizează asigurarea unei eficiențe energetice mai mari și a unei calități mai bune a proceselor dintr-o clădire.